Cáp chuyển USB to VGA 3.0 Z-TEK ZY197

 Cáp chuyển USB to VGA 3.0 Z-TEK ZY197
Cáp chuyển USB to VGA 3.0 ZY197 còn có thể hỗ trợ tất cả các CRT và màn hình LCD, máy chiếu và TV LCD và thiết bị video khác  cùng  các phần mở rộng, đồng bộ hóa, chính và phụ trợ chuyển đổi màn hình và xoay bốn chế độ hiển thị, Cáp chuyển USB to VGA 3.0 ZY197 thích hợp với các hệ điều hành Win7, Win8 (32bit và 64bit) Vistra

Không có sản phẩm trong danh mục này.