Cáp chuyển USB to VGA

Cáp chuyển USB to VGA
Cáp chuyển USB to VGA 3.0 ZY197 với giao diện USB 3.0 với một máy tính trên một VGA bên ngoài lên đến độ phân giải 1920x1080. Hỗ trợ USB 2.0 độ phân giải 800x600
Cáp chuyển USB to VGA 3.0 ZY197 còn có thể hỗ trợ tất cả các CRT và màn hình LCD, máy chiếu và TV LCD và thiết bị video khác  cùng  các phần mở rộng, đồng bộ hóa, chính và phụ trợ chuyển đổi màn hình và xoay bốn chế độ hiển thị, Cáp chuyển USB to VGA 3.0 ZY197 thích hợp với các hệ điều hành Win7, Win8 (32bit và 64bit) Vistra

Không có sản phẩm trong danh mục này.